15:12

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Anastazja Kazak. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: stazyjka.blog@gmail.com.
II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Przetwarzam dane, które otrzymałam od Państwa różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub poprzez komentarze.
III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Zbierane dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
IV. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracuję lub z powszechnie dostępnych źródeł.
V.  INNE TECHNOLOGIE
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Disqus – w celu zarządzania komentarzami oraz statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony
 • widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;
 • widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
VI.  SYSTEM KOMENTARZY
·       Blog korzysta z bezpłatnej wersji systemu komentarzy Disqus.

 • Użytkownik pisząc i publikując komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez system komentarzy Disqus zgodnie z polityką prywatności.
 • Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane na platformie Disqus.
 • Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozyskiwania komentarza w systemie Disqus.


Więcej o polityce poufności u zewnętrznych dostawców:
Facebook
Google

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2016 Stazyjka , Blogger